19:42 karel michiels

karel michiels had vervoersproblemen en daagde iets te laat op;
hy interviewde me echter alsnog, namelyk tezamen met peter haex.
hier nu bleef de vorige interviewer wat langer doorgaan
en begon de volgende ietsje vroeger dan voorzien.
zo konden we dus toch non-stop voortgaan...

Geen opmerkingen: