23:18u - peter haex en karel michiels

karel michiels, gekend als freelancer by de standaard, p-magazine en zowat alle reggaespecialistenbladen van europa, kwam iets te laat, doch kon tezamen met peter haex van gazet van antwerpen aan de slag. een voor myzelf althans kafkaänse ervaring, door twee beroepsinterviewers te worden geïnterviewd op 23:18u...

Geen opmerkingen: