16:42u - walter devos

in gesprek met walter devos van "radio o". myn stem krygt een zekere zonk, myn ruggengraat beweegt zich nog maar nauwelyks; walter komt erg genoeg volstrekt nooit in beeld en heeft telkens maar één vraag nodig voor antwoorden zonder eind. het gaat veel over bloggen... 

Geen opmerkingen: